RASPORED RADARSKIH KONTROLA ZA DANAS

0
47
Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Osim ovih, rade se i nenajavljene kontrole, posebno na mjestima gdje se razvijaju veće brzine (poslije stacioniranih radara, u gradskim centrima i sl.).

Stacionarni radari

M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
M-5 Vitez (kod Impregnacije)
M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
M-5.1 M-5.1 Brnjaci
M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
M-5 Busovača
M-16.2 Vrbanja
M-16.4 Bristovi
M-5 Jajce (Donje Pijavice)

Nestacionarni radari

PS TRAVNIK

09:00 do 10:30 sati Aleja Konzula
11:30 do 13:00 sati Nova Bila
13:30 do 14:30 sati Kalibunar
15:00 do 16:00 sati M-5 Šehida

PS FOJNICA
19:30 do 21:30 sati ulica Bosanska
22:30 do 00:30 sati Nadbare

PS BUGOJNO
08:00 do 09:30 sati ulica Slobode (parking Špedicija)
10:00 do 11:30 sati Bugojno-Donji Vakuf, Lug
12:00 do 13:30 sati Bugojno-Novi Travnik, Bristovi

PS JAJCE
14:30 do 16:15 sati R-413b Kuprešani
16:30 do 18:15 sati R-413b Divičani
18:30 do 20:30 sati R-413b Lupnica

PS BUSOVAČA
09:00 do 10:30 sati Bukovci
10:30 do 12:00 sati Lugovi
12:00 do 13:30 sati Kaonik

PS KISELJAK
08:30 do 11:00 sati Brnjaci
12:00 do 14:30 sati ulica Kraljice Mira

PS NOVI TRAVNIK
08:30 do 09:30 sati R-439 Trenica (Franjgine kuće)
13:00 do 14:00 sati M-16.4 Nević Polje, aut.stajalište