Raspored jesenskih misa: Danas misa na groblju Bare, Prosje i Dusina

0
347
RASPORED JESENSKIH MISA ZAHVALNICA 2018

Nedjelja, 16.09.:
11:00 Bare
14:00 Prosje i Dusina
(misa na Čepu u 9:00)

Nedjelja, 23.09.:
11:00 Kula i Buselji
14:00 Bešići
(mise na Čepu nema, u Barama u 9:00 h)

Nedjelja, 30.09.:
11:00 D. Carica
14:00 Rovna
(misa na Čepu i u Barama u 9:00, nema pučke mise)

Nedjelja, 07.10.:
11:00 Ravan
14:00 Bukovci
(mise na Čepu nema, u Barama u 9:00)

Nedjelja, 14.10.:
11:00 Smreke i Putiš
14:00 G. Carica
(nema pučke i mise na Čepu, u Barama u 9:00)
Za vrijeme jesenskih misa zahvalnica nema đačke mise.