Početna BIH Rad JP EP HZ HB d.d. Mostar temelji se na zakonima

Rad JP EP HZ HB d.d. Mostar temelji se na zakonima

0
Elektroprivreda HZ HB Mostar
Elektroprivreda HZ HB Mostar
Pojedini mediji smišljeno i kontinuirano grubo obmanjuju javnost, zlonamjernim pisanjem i plasiranjem podataka u krivom kontekstu.

JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar, je profitabilno javno poduzeće koje proizvodi, distribuira i prodaje električnu energiju a ne „ živi na račun poreznih obveznika „ kako to neki sarajevski mediji smišljeno pišu.

Rad JP EP HZ HB d.d. Mostar, je javan i transparentan , a temelji se na zakonima, internim aktima Društva i Planu poslovanja koji usvaja Nadzorni odbor i Skupština Društva.

Sve nabave , o kojima je ovaj put riječ, sastavni su dio Plana poslovanja, te su provedene sukladno Zakonu.

Puno važnije od onoga što pišu pojedini mediji nam je pozitivno posljednje Revizorsko izvješće , te poslovni rezultati koje postižemo.

I ako je iza nas najlošija hidrološka godina od osnutka , zahvaljujući mjerama štednje koje Uprava kontinuirana poduzima, JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne je stabilno poduzeće koje i u najlošijoj hidrološkoj situaciji posluje pozitivno , i u prkos svemu u prvom kvartalu tekuće godine pušta u rad VE Mesihovina, koja je prva vjetro elektrana u Bosni i Hercegovini vrijedna 82 mil EUR-a.