Proizvodnja drvenog ugljena iz žežnica

0
Najpoznatiji kraj u kojem se proizvodi drveni ugljen u SBK su selo Kaćuni kod Busovače.

Idući od Kaćuna prema Fojnici može se vidjeti desetine žežnica koje proizvode drveni ugljen. Iako je vrlo težak mnogima je to jedini posao od kojega preživljavaju.