Početna BIH PRIOPĆENJE ZA JAVNOST sa 61. sjednice Vlade SBK održane 13. 7. 2017.godine...

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST sa 61. sjednice Vlade SBK održane 13. 7. 2017.godine u Travniku

0

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 60. Sjednice.

Data je i saglasnost na Mišljenje na Federalni Nacrt zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje, a na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, mišljenje je upućeno u dalju proceduru.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 • Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi(pomoć privatnim preduzećima) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 3.000,00 KM, za poboljšanje uslova rada u Zemljoradničkoj zadruzi „AT“ p.o. Donji Vakuf,
 • Odluku o izdvajanju sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (pomoć javnim preduzećima) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 8.000,00 KM, sredstva iz ove odluke će se utrošiti za organizovanje edukacije, izložbi, natjecanja, sajmova i sl. poljoprivrednim udruženjima,
 • Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (pomoć poljoprivrednim proizvođačim) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 13.700,00 KM, sredstva će biti utrošena za ublažavanje štete poljoprivrednim proizvođačima,
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 48.849,84 KM za realizaciju projekta „Izgradnja kanalizacije u MZ Bučići, na području općine Novi Travnik, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godine za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 20.908,13 KM za realizaciju projekta „Izgradnja vodovoda u naseljenom mjestu Strane – II faza“ općina Busovača, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,
 • Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu, za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede, odlukom se izdvaja iznos od 16.539,12 KM za realizaciju projekta „Nabavka i isporuka vodomjera, poklopaca i drugog vodomaterijala za izgradnju vodovoda Bešpelj i Lendići“ općina Jajce, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik IDA“ d.o.o. Vitez,

– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. Godinu sa pozicije „Transfer za izradu elaborata o gospodarenju šumama u zoni sanitarne zaštite izvorišta vode Kruščice“, odlukom se izdvaja iznos od 14.899,59 KM, sredstva će se doznačiti na račun izvođača radova JP „Bosanskohercegovačke šume“ Sarajevo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta donijela slijedeće odluke:

– Odluka o akontativnoj raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje planiranih Budžetom SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 199.450,50 KM, sredstva su namijenjena za sufinansiranje visokog školstva i stipendiranja studenata za VI i VII mjesec tekuće godine,

– Odluka o utrošku sredstava namijenjenih za rekonstrukciju dijela krova i poda u dvije učionice u osnovnoj školi „Musa Čazim Čatić“, Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 6.991,34 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijim ponunđačima: „Limo-Mar“ d.o.o. Novi Travnik – 1.700,60 KM i „Pam Color“ d.o.o. Vitez – 5.290,74 KM,

– Odluka o utrošku sredstava za zamjenu podova u O.Š. „Fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.999,87 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma-SK“ d.o.o. Zenica,

– Odluka o utrošku sredstava za adaptaciju prostora izgorjele kotlovnice u O.Š. „Kiseljak“ Kiseljak, odlukom se izdvaja iznos od 2.288,50 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Ki-Mont“ d.o.o. Kiseljak.

Kantonalni arhiv je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2017. godinu za plaćanje II dijela vršenja nadzora nad izvođenjem radova II faze na zgradi Depoa kantonalnog arhiva Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 2.340,00 KM, sredstva će se doznačiti „Zanatstvu“ d.o.o. Travnik.

Na prijedlog Kantonalne uprave za branioce, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

 • Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava za psihosocijalno liječenje korisnika braniteljsko-invalidske skrbi, odlukom se izdvaja iznos od 30.000,00 KM, sredstva iz ove odluke raspoređuju se SRVI SBK,
 • Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za pomoć u radu udruženjima branioca, odlukom se izdvaja iznos od 11.000,00 KM,
 • Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja, odlukom se izdvaja iznos od 56.600,00 KM,
 • Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava za uređenje mezarja i groblja, odlukom se izdvaja iznos od 69.300,00 KM,

Na prijedlog Službe za zajedničke poslove, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju sredstava za uređenje portirnice u zgradi Vlade SBK, odlukom se izdvaja iznos od 15.397,20 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Vlašić gradnja“ d.o.o. Travnik.

Ista uprava je predložila, a Vlada SBK donijela i Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkuretskom zahtjevu za dostavu ponuda za Izradu procjene ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara SBK, ugovor će se dodjeliti najpovoljnijem ponuđaču „INZA“ d.o.o. Sarajevo, vrijednost ugovora je 11.150,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Kantonalne uprave za šumarstvo donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za terenska vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo, predmet nabavke su terensko vozilo Lada NIVA (4 komada), procjenjena vrijednost nabavke je 68.300,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je usvojila Izvještaj Odjela Interne revizije o praćenju provođenja preporuka.

Usvojeni su i Izvještaji o radu inspekcija za mjesec Juni 2017. godine.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo,  a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi – primarna poljoprivredna proizvodnja (pomoć poljoprivrednim proizvođačima) u 2017. godini, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva su namjenjena za podršku održavanja manifestacije „Sajam Vlašičkog sira“ u organizaciji ZZ Kraljica Travnik.

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta SBK za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2017 godini, odlukom se izdvaja iznos od 22.500,00 KM, sredstva će biti utrošena za poboljšanje poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednim proizvođačima.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Jajačkog dekanata, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2017. godine,
 • Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Kreševskog dekanata, odlukom se izdvaja iznos od 10.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2017. godine,
 • Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu „Merhamet“, odlukom se izdvaja iznos od 32.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2017. godine,
 • Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Federacije BiH, odlukom se izdvaja iznos od 27.654,74 KM, na ime izmirenja poreskih i carinskih obaveza, a u skladu sa tačkom 4. Ugovora o donaciji lijekova.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava Budžeta SBK za 2017. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 144.000,00 KM, sredstva su namijenjena za potrebe zapošljavanja djece šehida i poginulih branioca.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela Odluku o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite u 2017. godini na epizitoološkom području i zaštiti zdravlja bila, odlukom se izdvaja iznos od 118.826,30 KM, sredstva iz ove odluke bit će utrošena za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene – 9.150,00 KM, po Programu zaštite životinja veterinarskim stanicama – 108.980,00 KM i kolateralni troškovi – 696,30 KM.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o utrošku sredstava namijenjenih za rekonstrukciju male sportske dvorane S.Š. „Kreševo“, odlukom se izdvaja iznos od 5.886,00 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Bafas“ d.o.o. Kreševo.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovor o javnoj nabavci usluga (Nadzor nad projektima infrastrukture u općinama SBK iz sredstava za poticaj povratku prognanih, obnovi i razvitku za 2017. godinu) konkuretskim postupkom zaključit će se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem „Smajić Inžinjering“ d.o.o. Goražde,
 • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, ugovor o javnoj nabavci usluga (Nadzor nad projektima zaštite okoliša iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2017. godinu) konkuretskim postupkom zaključit će se ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem „Smajić Inžinjering“ d.o.o. Goražde.

Ured za evropske integracije,

fondove, odnose s javnošću

i kvalitet prema međunarodnom standardu