Općine Kiseljak i Fojnica u borbi protiv korupcije

0
59
Tajnik Općine Kiseljak Dragomir Lučić u ime općinskog načelnika i direktorica fondacije Infohouse Đenana Alđuz potpisali su jučer Memorandum o suradnji za izradu Akcijskog plana za borbu protiv korupcije u općini Kiseljak.

Riječ je o projektu “Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i odabranih općina/gradova na izradi akcijskog plana za bornu protiv korupcije na lokalnom nivou”. Projekt se uz podršku USAID-a realizira u suradnji s Antikorupcijskom mrežom u BiH, Account-om i Udruženjem Aldi iz Goražda.

Izradi dokumenata pored Općine Kiseljak pristupila je i Općina Fojnica te su ove dvije institucije ujedno i dvije od 35 općina u FBiH koje su u protekle tri godne krenule sa izradom projekta u borbu protiv korupcije.

Akcijski plan za borbu protiv korupcije usklađen je državnom i županijskom strategijom za borbu protiv korupcije, a “Iako ne postoji jedinstven recept za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, izrada antikorupcijskih akcijskih planova pokazala se kao dobar preventivni format koji predstavlja poštivanje preporukama koje su definirane u državnoj strategiji borbe protiv korupcije za razdobolje 2015.-2019. godina” stoji na stranici Općine Kiseljak koje je pak u izvješću sa ovog sastanka dalje navodi kako je Memorandum zaključen na razdoblje od 6 mjeseci, a kako tek slijedi definiranje aktivnosti, radne grupe i izrada plana djelovanja koji će pak biti dostavljen Vijeću i načelniku na usvajanje.