Danas je u velikoj dvorani Općine Busovača održana 12. sjednica Općinskog vijeća Busovača. Vijećnici su raspravljali o ukupno 9 točki dnevnog reda.

Sjednicu je otvorio predsjedatelj OV Busovača Josip Mravak. Na samom početku raspravljalo se o Izvješću o izvršenju Proračuna Općine Busovača za period I-III 2018. godine. Predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a BiH Slaven Katava konstatirao je kako se ovogodišnji proračun izvršava u skladu s planom prihoda i rashoda te napomenuo da, ako dođe do većih prihoda nego što je planirano, da se dinamika rashoda poštuje prema unaprijed utvrđenom planu. Hilmija Šečić ispred Kluba vijećnika SDA pohvalio je izvršenje ovogodišnjeg proračuna te kazao kako je nadležna općinska služba isti vrlo dobro isplanirala. Izvješće je jednoglasno usvojeno.

Dalje se na dnevnom redu današnje sjednice OV našao Prijedlog odluke o općinskim administrativnim taksama i naknadama. Nadležno povjerenstvo razmatralo je predloženu odluku te podržalo usvajanje iste. Pomoćnica načelnika Željka Vujica u svom izlaganju obrazložila je razlog usvajanja ove odluke. Naime, zbog usvajanja novih zakona koji se tiču braniteljske populacije i matičnih ureda, OV Busovača dužno je odluku prilagoditi tim zakonima. Ono što je bitno istaknuti jest da su cijene taksi i naknada ostale iste kao i prije.

Na prijedlog kluba vijećnika HDZ-a BiH uz spomenuti prijedlog usvojen je i amandman kojim se mjesne zajednice s područja Općine Busovača oslobađaju plaćanja svih taksi i naknada pri ovjeravanju dokumenata za predaju na javne natječaje i pozive. Uz spomenutu odluku, sastavni dio nove odluke, koja je jednoglasno usvojena, je i oslobađanje plaćanja taksi školama, sportskim klubovima i drugim institucijama pri dobivanju potvrda za prelazak granica (ekskurzije, utakmice, putovanja i sl.)

Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovice za izračunavanje visine naknade iz osnova prirodnih pogodnosti građevinskog zemljišta – „renta“ jednoglasno je usvojen uz opasku da je ovo ustaljena procedura i odluka koju OV mora donijeti svake godine. Pod četvrtom točkom dnevnog reda većinom glasova Javnom komunalnom poduzeću „Komunalac“ Busovača dana je suglasnost za revolving kreditno zaduženje kod ASA banke d.d. u svrhu tekućeg poslovanja, a na period od dvanaest mjeseci.

Vijećnici su primili k znanju Informaciju o stipendiranju redovitih studenata u akademskoj 2017/2018. godini. Pomoćnica načelnika Željka Vujica prezentirala je rezultate ovogodišnjeg javnog poziva te utvrdila kako su ukupno 44 studenta dobila stipendiju. Bilo 80 je prijava, od kojih su, kako smo rekli, 44 usvojene, 31 je odbačena zbog dobivanja drugih stipendija, 1 je odbijena zbog obnavljanja godine, 2 zbog smještaja u domu, a 2 prijave su odbijene jer je drugi član obitelji ostvario pravo na stipendiju.

Vijećnici su na današnjoj sjednici raspravljali i o Prijedlogu rješenja o utvrđivanju javnog interesa u cilju rekonstrukcije Magistralnom puta M-5.1, a uz kraću raspravu, ovaj prijedlog je jednoglasno usvojen. Uz ovu odluku, kao 7. točka dnevnog reda današnje sjednice, usvojen je i Prijedlog rješenja o utvrđivanju javnog interesa u cilju rekonstrukcije puta R653 Kaćuni-Lugovi-Moštre.

Na dopunjenom dnevnom redu današnje sjednice vijećnici su usvojili Prijedlog o rješenju imenovanja člana Skupštine JKP Komunalac Busovača. Nakon završene natječajne procedure i ostavke Ivana Križanovića, na javnom natječaju jedini kandidat bio je Drago Smoljo pa je OV usvojilo spomenutu odluku uz 23 glasa „za“ i 2 „suzdržana“.

Pod 9. točkom dnevnog reda – „tekućim pitanjima“, predsjednik Kluba vijećnika HDZ-a BiH Slaven Katava, predsjednik Kluba vijećnika SDA Hilmija Šečić i predsjedatelj OV Busovača Josip Mravak uputili su prigodne čestitke u povodu nadolazećeg Ramazanskog bajrama.