Nove cijene cigareta za 2019. godinu u BiH

0
252
U skladu s Odlukom Upravnog odbora Uprave za neizravno oporezivanje o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje za 2019. godinu, koju je ranije usvojio Upravni odbor UIO, svi veliki proizvođači i distributeri cigareta morali su do 30. studenog 2018. godine dostaviti nove kalkulacije maloprodajnih cijena cigareta i duhana za pušenje koje će biti na snazi od početka 2019. godine, priopćeno je iz Uprave za neizravno oporezivanje.

Kako je priopćeno, u skladu s Odlukom o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i duhan za pušenje za 2019. godinu, po paklici cigareta će se u 2019. godini plaćati proporcionalana akciza u visini 42% maloprodajne cijene i specifična akciza u iznosu od 1,65 KM po paklici.

Po kilogramu duhana za pušenje u 2019. godini plaćat će se akciza u iznosu od 114,40 KM.

U fotogaleriji pogledajte nove maloprodajne cijene cigareta i duhana za pušenje koje će se primjenjivati od prvog dana naredne godine u Bosni i Hercegovini.