Početna BIH Nezadovoljstvo poslodavaca novim zakonima koje je ponudila Federalna vlada!

Nezadovoljstvo poslodavaca novim zakonima koje je ponudila Federalna vlada!

0

Predstavnici udruženja poslodavaca FBiH prezentirali su danas rezultate javnih rasprava provedenih u nekoliko gradova o osnovi Nacrta zakona o doprinosima, o porezu na dohodak kao i prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit.

Zakone je ponudila Federalna vlada, ali poslodavci ističu da su nezadovoljni tim prijedlozima.

Ističu da se radi o jako bitnim elementima zakona koji će usmjeriti daljnji razvoj  privrede, te da je bitno usvojiti njihove primjedbe kako bi dobili zakone koji će svima ići u korist, i poslodavcu, a i radniku.

Prema riječima direktora Udruženja poslodavaca FBiH, Mladena Pandurevića,  osnovni zahtjev poslodavaca je smanjenje stope doprinosa, a kada je u pitanju zakon o porezu na dohodak zatraženo je da se zadrži jedna stopa poreza te da dividenda bude manja od 10 posto. U zakonu o porezu na dobit zatraženo je uvođenje poresnih olakšica po osnovu izvoza, reinvestiranja i zapošljavanja osoba s invaliditetom – pojasnio je Pandurević.

Predsjednik Udruženja poslodavaca BiH, Adnan Smailbegović podsjetio je da su novim zakonima predviđena nova opterećenja za niže plaće u korist većih plaća.