Početna BIH Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH vrši prijam kandidata za čin “policajac”

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH vrši prijam kandidata za čin “policajac”

0
Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH vrši prijem kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine. 

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH vrši prijem kandidata za pohađanje obuke – kadeta za čin policajac, kako slijedi:

1. SEKTOR ZA OSIGURANJE VIP OSOBA I OBJEKATA – 50 kandidata za čin policajac sa najmanje IV stupnjem školske spreme.

Kompletan natječaj, kao i sve dodatne informacije možete pronaći OVDJE.