Besplatna škola zavarivanja i mogućnost zaposlenja u ‘GS-Tvornici mašina’ Travnik d.o.o.

0
128
GS-tvornica mašina Travnik raspisuje poziv za besplatno pohađanje II ciklusa škole zavarivanja.

Kandidatima koji uspješno završe obuku bit će obavezni zasnovati radni odnos u GS-tvornici mašina Travnik. Obuka će obuhvatiti dva modula- teorijski i praktični dio…

Svi prijavljeni kandidati će biti testirani nakon čega će obuci pristupiti 12 kandidata.

Predviđeno vrijeme trajanje obuke je tri mjeseca.

Za prijavu dostaviti:

– Biografiju,

– Diplomu

– Potvrdu da se kandidat nalazi na evidenciji biroa za zapošljavanje (poželjno)

Prijave poslati preporučenom poštom ili dostaviti lično na adresu:

GS-tvornica mašina Travnik, Slimena bb 72270 Travnik, ili putem e-maila atrako@gs-tmt.com

Za sve ostale informacije obratite se na broj 030-519-303.

Poziv ostaje otvoren do 20.12.2018. godine

Izvor: Novum.ba